– Nettet er en gave fra Gud

– Internett byr på enorme muligheter for møter og solidaritet mellom mennesker. Dette er i sannhet godt, en gave fra Gud.

Første gang
Dette sier pave Frans i en hilsen til verdens kommunikasjonsdag, som skal arrangeres den 1. juni i år.

Selv om pave Frans forgjenger brukte SMS og kirken bruker Twitter flittig, skal det være første gang den katolske kirkens øverste leder betegner ny teknologi generelt og Internett spesielt på denne måten.

Annonse

Brevet er for øvrig datert i morgen, altså en dag på forskudd…

– Kan hjelpe oss å komme nærmere
Paven skriver også om hvor viktig det er at mennesker føler seg nær hverandre, på tross av store geografiske, kulturelle og språklige avstander.

– Gode kommunikasjoner kan hjelpe oss til å komme nærmere hverandre skape en følelse av samhørighet innen den menneskelige familie. Noe som igjen kan inspirere til solidaritet og bidra til et mer verdig liv for oss alle.

– Også problemer
Udelt positiv er derimot ikke Paven. han ser også skyggesidene ved nettet.

– Dermed er det ikke sagt at det ikke finnes problemer. Så raskt som informasjonen går i dag, er det fare for at det går ut over refleksjon og vår dømmekraft. Dette er ingen garanti for mer balanserte og ekte ytringer, skriver han.

(Kjære bidragsytere til kommentarfeltet: Kan vi få slippe religionsdebatten denne gangen?)

 

 

Annonse
Annonse