Hopp til navigasjon Hopp til innhold
I dag sidestilte Stortinget nett med andre medier når det gjelder trusler, rasisme og andre ulovlige ytringer. (Ill.: Panther Media)

Nå må du være forsiktig med hva du sier på nettet

Loven endret i dag.

Da ekstrembloggeren Eivind Berge tok til orde for drap på politifolk, ble han arrestert.

Nærmest selvsagt, vil mange si.

Ikke forbudt på nett
Men så viste det seg altså at trusselen var framsatt på nettet, og dermed fullt lovlig.

Berge ble løslatt og saken senere henlagt.

I kjennelsen het det blant annet:

«Lagmannsretten gir her etter flertallets uttrykk for en riktig forståelse av straffeloven (…) Lovgiver har nok ment å fange opp de metoder for mangfoldiggjøring som var kjent ved straffelovens vedtakelse. Etter flertallets syn faller imidlertid den elektroniske formidling som vi her har å gjøre med, klart utenfor ordlyden. At lovgiver ville ha ønsket å ramme også elektronisk formidling, kan da ikke være avgjørende.»

Fikk hastverk
Politikerne fikk rimeligvis hastverk med å endre loven, slik at den også skulle bli gjeldende for nettet.

Og i dag har de gjort det, ifølge en tweet fra den profilerte advokaten John Christian Elden.

«En ytring er offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå et større antall personer» heter i endringen som gikk gjennom i Statsråd hos Kongen i statsråd dag. (hele teksten finner du HER).

«Mer enn 20-30»
Det betyr at begrepet «offentlig ytring» fra nå av også gjelder nettet. Og at de begrensninger som straffeloven setter for ytringsfrihet også gjelder dersom ytringene blir framsatt elektronisk.

På spørsmål på Twitter om hvor mange mennesker som skal se eller høre ytringen før den regnes som offentlig henviser Elden til at Odelstingsproposisjon nummer 90 opererer med et tall på minst 20-30 personer.

Med andre ord bør du være forsiktig med hva du skriver i ITavisens kommentarfelt framover…

Stikkord: ytringsfrihet