Nei, nei og atter nei. Disse kan du ikke selge videre!

Annonse


– Nei, du kan ikke selge de gamle MP3-filene dine

For tre uker siden skrev vi om at Apple har planer om å lage et system der du kan selge dine «brukte» apper videre når du ikke trenger dem mer.

Ikke lov
Selskapet ReDigi gjør akkurat dette. Riktig nok ikke med apper, men med musikkfiler.

Det får de ikke lov til, ifølge en dom som ble avsagt av dommer Richard Sullivan ved den føderale distriktsdomstolen i New York påskeaften.

– Lager nytt eksemplar
Ifølge dommen kan man ikke behandle en fil på samme måte som et fysisk produkt. Med andre ord er det ikke det samme å selge en samling «brukte» som å selge en brukt CD.

Annonse


Dommerens argumentasjon er i korte trekk at brukeren lager et nytt eksmplar når hun eller han betaler og laster ned sangen fra iTunes. Skal hun eller han selge sangen videre, må det teknisk sett opprettes et nytt eksemplar som skal legges på ReDigis system.

– Som å legge filene på ny disk
Dermed er det ikke snakk om det opprinnelige eksemplaret som kunden kjøpte, men en kopi. Og den kan ikke selges videre.

Ifølge dommeren kan videresalg av digital musikk sammenlignes med å selge en skrivbar CD med data fra en annen, kjøpt disk.

Og det har som kjent aldri vært lov.

Store konsekvenser
Dommen får store konsekvenser for ReDigi, som trolig må legge ned sin nåværende virksomhet.

Samtidig vet i hvert fall amerikanere med harddisken full av godlåter at de verken kan dele musikken sin gratis med andre eller selge den videre mot profitt og eventuelt mellomlegg til et mellomledd som ReDigi.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse