TIm Cook har gode USA-tall for investorene sine, men ikke like gode tall EU-tall. Likevel tjener Apple mye, mye mer per solgte produkt enn samtlige konkurrenter.

Annonse


Apple tapte mot Nokia og Sony

Apple har blitt kjent skyldig i ulovlig bruk av patenter av en jury i delstaten Delaware i USA.

Dømt på tre punkter

Det er patent-selskapet MobileMedia Ideas som i 2010 klaget Apple inn for retten. Selskapet mente Apple misbrukte flere patenter, og krevde royalties. En av dem omhandler kameraet, de andre måten man tar og avslutter en samtale på. Flere detaljer er ikke kjent.

Juryen brukte fire timer på å dømme i favør MobileMedia i den ukes lange rettssaken. Det er ikke kjent hvor stor bot Apple ble dømt til å betale, ei heller om Apple anker. Det blir interessant å se om Samsung kan få noe ut av denne dommen.

Eies av Sony og Nokia

Det mest interessante her er at MobileMedia eies av Sony, Nokia og et tredje selskap som lisensierer MPEG-patenter. Nokia lager som kjent Windows Phone-mobiler, mens Sony har satset på Android.

Annonse
Det var i 2010 MobileMedia først klaget Apple inn for retten, og mente Cupertino-selskapet hadde misbrukt hele 18 patenter, deriblant patenter som omhandlet skjerm-rotasjon. De fikk altså bare godkjent tre av dem.

En liste over Mobile Medias patenter ser du her.

Kilder:
Bloomberg
MobileMedia Ideas

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse