Mobil, nettbrett og PC er i dag befengt med forvirrende og tilsynelatende meningsløse regler om bord på flyet. Det vil det amerikanske kontrollorganet FCC lempe på.

Annonse


Blir dette nå endelig lov?

Det amerikanske tele-kontrollorganet FCC (Federal Communications Commission) mener det bør være mulig å lempe litt på reglene som i dag gjelder for bruk av nettbrett, mobil, PC og andre elektroniske enheter om bord på flyet.

Sendte brev til kollega
Derfor har FFCs leder Julius Genachowski nå sendt et brev til sin kollega Michael Huerta i FAA (Federal Aviation Administration) der han ber om at reglene ses på nok en gang.

De to tilsynene tilsvarer henholdsvis Post- og teletilsynet og Luftfartstilsynet her i landet.

– Et problem for passasjerene
Ifølge FCC er elektronisk kommunikasjon nå så viktig at det er et problem at flypassasjerer blir forhindret fra å holde på med det.

Annonse
I august foretok FAA en ny undersøkelse som skulle vise om det var trygt å la folk bruke ulike former for elektronikk om bord i flyet.

– Viktig for folk flest
Resultatet ble til mange flypassasjerers fortvilelse at reglene ikke blir endret.

– Denne undersøkelsen kommer i en tid med enorme tekniske nyvinninger, og mobile enheter blir i stadig sterkere grad en del av vårt daglige liv. De setter folk i stand til å holde seg orientert og å holde kontakten med venner og familie. De gjør også at store og små bedrifter blir mer produktive og således bidrar til å styrke USAs økonomiske vekst og konkurranseevne, skriver Genachowski i brevet.

Sprikende forklaringer
Forskningsresultatene fra ulike land har så langt vært noe sprikende, og det er i dag ingen som med stor sikkerhet kan si om bruk av nettbrett, mobil eller PC uten WiFi eller 3G/4G aktivert under avgang og landing virkelig er farlig eller ikke.

Vår søsterpublikasjon DinSide gikk opp dette løpet i 2009, og konkluderte med at det først og fremst ønsket om at passasjerene skal være fullt ut oppmerksomme og ikke konsentrere seg om andre ting når flyet letter og lander som er begrunnelsen.

Det hersker også noe tvil om bruk av nett kan påvirke instrumentene, slik pilotene frykter.

Se også digi.no.

Kilde:
The Hill

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse