Forbrukerrådets fagdirektør Thomas Nortvedt reagerer på Kabel Norges rop om å strupe fildelingen.

Annonse


– Merkelig påstand

ITavisen skrev i går om Kabel Norge, som la fram en undersøkelse som viser at 55 prosent av Norges befolkning over 18 år mener lovlig nettbruk bør ha forrang framfor ulovlig.

– Ødelegger for andre
Samtidig hevder kabel-TV-organisasjonen at 10 prosent av bredbåndskundene deres står for 90 prosent av trafikken.

Og da er det liten tvil om at de mener fildelere som laster ned fra Pirate Bay og andre tvilsomme steder.

– Overkapasitet, ikke underkapasitet
Dette er fagdirektør Thomas Nortvedt i Forbrukerrådet ikke enig i.

– Påstanden om at nettet er i ferd med å gå i knestående er merkelig. Ikke minst all den tid bredbåndsleverandørene pøser ut med reklame som lover høye hastigheter. Samtidig har Post- og teletilsynet nylig påvist overkapasitet i nettene, sier han til Forbrukerportalen.no.

– Bruker lovbrudd
Han synes også det er uryddig av kabelselskapene å bruke mulige lovbrudd som argument for å strupe tilgangen for storbrukerne.

– For å være klar på det. Ulovlig fildeling er ulovlig. Samtidig kan ingen av GETs kunder benytte mer kapasitet enn de faktisk har betalt for. Hva du som kunde ønsker å benytte linjen din til er ikke GETs ansvar.

– Må lovfestes
Han mener tvert om at kabelselskapenes utspill aktualiserer behovet for å lovfeste nettnøytralitet.

– Bredbåndsleverandørenes utspill viser at det er på høy tid å lovfeste frie og nøytrale nett i Norge. De frivillige retningslinjene vi har i dag står tydelig for fall, sier Nortvedt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse