Isak Gerson er den høyeste åndelige lederen.

Annonse


Dette er en svensk fildelings-prest

I april i fjor kunne ITavisen melde at «Det Missionerande Kopimistsamfundet» i Sverige offisielt søkte om å bli godtatt som et kirkesamfunn.

Unikt fenomen

Nå har de fått godkjent sin søknad og er trolig den første og den eneste offisielle (godkjent av staten) fildelings-trossamfunnet i Skandinavia. En av Kopimistsamfundets budskap er at fildeling er hellig og denne virksomheten er helt sentral for samfunnets religiøse virksomhet.

Religionen har fått navnet kopisme (og prestene kalles «Opar») og har i alt 3000 medlemmer i et titalls land. Det er tre ganger mer enn i fjor.

Dette tror de på

– Det er et stort steg for kopisme at vår tro har blitt godkjent av den svenske staten. Forhåpentligvis innebærer det at vi endelig kan begynne å utøve vår tro uten trusler om represalier, forklarer Isak Gerson fra Det Missionerande Kopimistsamfundet. Gerson er den høyeste åndelige lederen og han etablerte trossamfunnet i 2010.

Annonse


Kopismen har følgende trosfundament:

* Kopiering av informasjon er en etisk rett.
* Spredning av informasjon er en etisk rett.
* Remix er en helligere type kopiering enn den perfekte digitale kopieringen, da remix er krysskopiering av en hel mengde informasjon.
* Å kopiere eller remixe informasjon som formidles av en annen person sees som en akt av respekt og et sterkt utrykk for aksept og kopistisk tro.
* Internett er hellig.
* Kode er loven.

Hva skal til?

Så hva skal til for å kunne bli regnet som et medlem i trossamfunnet? Ifølge kopimistsamfundet.se må man sende sine personopplysninger til kopimistsamfunnet. Deretter må man kopiere symbolet til religionen for så å bekjenne seg til samfunnets grunnleggende trosfundament som er nevnt over.

Alt dette står i et dokument man laster ned fra trossamfunnets nettside. Et dokument man selvsagt oppfordres til å kopiere på alle mulige måter og også sende videre til venner og bekjente.

I 2011 uttalte Gerson at fildelere blir forfulgt av myndighetene og politiet i Sverige. Nå som de er godkjent som religion kan de muligens slippe unna med fildeling som regnes som ulovlig når det gjøres av personer som ikke har samme tro.

Kilder:
IDG.se
Det Missionerande Kopimistsamfundet

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse