Det EU-finansierte CleanIT-prosjektet vil at folk skal varsle når de finner terror-nettsteder.

Annonse


EU-dom stopper antipirater

Debatten går nå høyt i USA om den nye SOPA-loven, som om den blir vedtatt vil innebære vide fullmakter både for private og myndigheter til å blokkere nettsteder de mener bryter opphavsretten.

Får støtte fra EU
Brorparten av de amerikanske IT-selskapene har ytret sterk kritikk mot lovforslaget. Også Microsoft, som fikk endret en uforbeholden støtte i rettighetsorganisasjonen BSA til «vente og tenke seg om».

Nå får de amerikanske motstanderne støtte fra EU-domstolen. I går ble det nemlig avsagt en dom som gjør det umulig for medlemslandene å innføre lovgiving som ligner på den som nå debatteres i den amerikanske Kongressen.

I strid med e-handel
Domstolen har kommet til at blokkering og filtrering som et resultat av en rettsavgjørelse i rettighetshavers favør er i strid med e-handelsdirektivet, et direktiv også Norge har sluttet seg til.

Annonse


I begrunnelsen heter det at man ikke kan vite om innholdet er lovlig eller ikke, og at man ville påføre nettilbydere og andre aktører en betydelig belastning om man påla dem å filtrere ut påstått ulovlig innhold.

– Et slikt pålegg kan potensielt underminere informasjonsfriheten siden systemet ikke vil kunne slille på en fornufig måte mellom lovlig og ulovlig innhold. Dette kan føre til blokkering av lovlig innhold, heter det i kjennelsen.

– Urimelig fordyrende
Slike tiltak ville virke urimelig fordyrende, og til og med kriminaliserende, mener domstolen. De påpeker at om noe skulle slippe gjennom filteret, ville teleselskapene sitte igjen med et ansvar som kan føre til store søksmål fra for eksempel fra filmbransjen.

Her i landet har Telenor hevdet det samme prinsippet i retten. Og de fikk som kjent medhold i en sak som den norske musikkbransjen reiste mot dem fordi de nektet å blokkere Pirate Bay for sine brukere.

Gjennomført i flere land
Både Storbritannia, Frankrike, Sverige og flere andre EU-land har allerede lovgivning på plass som klart er i strid med EU-domstolens kjennelse.

Og en belgisk domstol har tidligere avgjort at belgiske myndigheter kan pålegge teleselskaper å blokker nettsteder, dersom det viser seg at disse gir adgang til piratkopiert materiale.

Gjelder ikke barneporno
EU-domstolens nye kjennelse innskrenker ikke retten politi og justismyndigheter har til å blokkere eller fjerne nettsteder som inneholder barneporno, terror eller nazi-propaganda.

I uttalelsen fra domstolen ligger det en erkjennelse av at det ikke er formålstjenlig å benytte metoder man bruker mot grov kriminalitet for å få bukt med ulovlig deling av film og musikk.

EU-kjennelsen legger også ned forbud mot å pålegge nettleverandører å filtrere fildeling, såkalt P2P-trafikk.

– Kan også stope IP-innhøsting
Kjennelsen med tillegg og kommentarer finner du på denne siden.

Les også den norske Internet-eksperten Gisle Hannemyrs innlegg om saken. Hannemyr mener interessant nok at EU-dommen også kan stoppe registrering av IP-adresser.

Kilder:
BBC
ZDNet.co.uk

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse