Facebook sendte CD med persondata til de som spurte. Først nå har de gått over til Internett.

Annonse


Sendte CD-er med persondata

Facebook regnes som en moderne bedrift som gjør det meste via nett.

EU-pålegg
Ikke helt. For inntil nylig har de sendt ut CD-plater til de som ber om å få se hvilke data Facebook har lagret om dem.

Rutinen skjedde som et resultat av et EU-pålegg, der de som ville ha oversikt over hva som finnes av persondata om dem selv i Facebooks database kunne be om å få se det.

Uforståelige rådata
Facebook svarte med å grave så dypt som mulig ned i sine bits og bytes. Resultatet ble en relativt uhåndterlig mengde rådata, knapt forståelig for folk uten omfattende datakunnskaper.

Annonse


På tross av dette opplevde Facebook en økende etterspørsel. Dette på grunn av at det irske organet som tilsvarer vårt hjemlige datatilsyn gikk aktivt ut og oppfordret irske Facebook-brukere til å forlange å få se «mappen» sin.

Ble for mye
Det burde nok være mulig for et selskap med over 2000 ansatte å avse folk til å putte CD-er i konvolutter og sende dem til Irland.

De har likevel bestemt seg for å legge om rutinene, slik at brukere som ønsker det kan gå inn på en egen Facebook-side der alle data presenteres ryddig og forståelig.

– Ikke nok
Men det er ikke nok for EU og det irske datatilsynet. De mener at Facebook nå underslår data, og at de nå plutselig skyver en allerede velkjent og gammel funksjon på Facebook foran seg for å vise at de følger EU-pålegget.

Aktivisten Max Schrems, som driver nettstedet Europe vs. Facebook påpeker at mens CD-en inneholdt 57 kategorier med data, ligger det bare 22 kategorier på nettet.

Også via e-post
Facebook har i tillegg opprettet en egen e-postadresse ([email protected]) for de som måtte ønske å se sine data. I svaret ligger det en veiledning som viser hvordan man laster ned rådata.

Men så er det slutt på dialogen. For på slutten av brevet står det i klartekst at Facebook ikke vil gå inn i en diskusjon om de data som brukeren laster ned.

Kilde:
ITworld.com

Annonse