Lamar Smith tok initiativet til den omstridte SOPA-loven. Nå blir han formann i Kongressens teknologi-komité.

Annonse


Vil ha «dødsstraff» på nettet

I 2008 skrev daværende president George W. Bush under på den kontroversielle PRO-IP Act. Denne loven gir amerikanske selskaper rett til å gå til sivilt søksmål mot nettsteder de mener distribuerer eller bidrar til å distribuere piratkopiert materiale.

Går mye lenger
Nå er det en ny lov på gang som i følge kritikerne er et enda større inngrep i friheten på nettet, Stop Piracy Act (lovforslaget i sin helhet som pdf).

Amerikanske medier bruker uttrykket «death penalty» (dødsstraff) om loven, som hvis den blir vedtatt kan få store konsekvenser for nettsteder og nett-tjenester verden over.

Forslaget frontes av den republikanske kongressrepresentanten Lamar Smith fra Texas, og går svært langt i å gi amerikanske myndigheter sanksjonsmidler mot nettsteder som de mener bryter opphavsretten, i USA såvel som i utlandet.

Annonse


Effektiv «dødsstraff»
Dersom et nettsted distribuerer eller medvirker til distribusjon av piratkopiert materiale, kan de rett og slett stenges etter ordre fra myndighetene.

Det er med andre ord ikke uten grunn av Lamars lovforslag blir kalt et forslag om å innføre «dødsstraff» på nettet.

Kan strupe pengestrømmen
I tillegg til å beordre domenet fjernet, kan amerikanske myndigheter også strupe pengestrømmen.

Siden så godt som samtlige av verdens betalingssystemer (Visa, Mastercard, Diners, American Express, PayPal, for å nevne noen) er amerikanske, kan dette gjøres effektivt. Også internasjonale annonseformidlere som Google må følge reglene og trekke sine annonser.

Utlevering og straff
Å straffe de som bryter opphavsretten vil naturligvis være opp til hvert enkelt land. Men USA har anledning til å be om utlevering dersom det dreier seg om land de har utleveringsavtale med (det har de ikke med Norge).

Det er jo også slik at et nettsted som fjernes, bare kan opprette et nytt domene. Men da vil det trolig gå kort tid før de igjen blir kastet av nettet.

Sterk motstand
Lovforslaget møter sterk motstand langt inn i etablerte kretser i USA.

Både innen politikk og næringsliv finnes det mange som mener at loven vil innebære for sterk inngripen i friheten på nettet, og at den minner mer om noe som kunne vært innført av Kina eller Iran enn USA.

– Som å rive ut sider av katalogen
Lederen Ed Black i den mektige organisasjonen CCIA (Computer and Communications Industry Association) sier det slik:

– Dette er som å prøve å blokkere telefoner ved å rive ut sider i telefonkatalogen.

CCIA representerer både eBay, Facebook, Google, Yahoo og andre tunge aktører innen amerikansk IT- og nettindustri.

– Viktig skritt
Musikk- og filmbransjen er positive til loven, som de mener er et viktig skritt for å beskytte amerikansk, intellektuell eiendom.

Loven har støtte både i det republikanske og det demokratiske partiet. Men i begge leire finnes det også opposisjon mot den.

Obama under press
President Obama, som i siste instans skal godkjenne loven, har ved flere anledninger tatt til orde for utvidelse av friheten på nettet og kritisert forsøk på innskrenking av denne friheten.

Samtidig er han under sterkt press fra USAs mektige kultur- og underholdningsindustri, som fortsatt oppfatter Internett som hovedårsaken til at det er vanskeligere å tjene penger enn før verden fikk bredbåndslinjer og billige PC-er.

Se for øvrig Gisle Hannemyrs ferske artikkel om nett-blokkering. Og HER finner du den norske regjeringens høringsnotat om tiltak mot ulovlig fildeling.

Kilder:
Ars Technica
CNet
EFF

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse