Skal griske platemoguler få snoke i nettvanene dine? Nei, mener EFN.

Annonse


– Nei til privat opphavs-politi

Den norske nettrettighetsorganisasjonen Elektronisk Forpost Norge (EFN) er sterkt kritiske til regjeringen forslag til endringer i åndsverkloven, som første gang ble lagt fram i mai.

Åpner for privat politi
Nå har organisasjonen levert en høringsuttalelse som skal være med i det videre arbeidet med loven.

De foreslåtte endringene åpner blant annet for at private aktører skal kunne be om å få ut navnene som skjuler seg bak IP-adresser når disse oppdages på fildelingsnettverk og andre steder på nettet der piratkopiert materiale deles.

Alle er mot – bortsett fra Ap
Bortsett fra Arbeiderpartiet sier samtlige politiske partier nei til dette, så det spørs om slike endringer går gjennom i Stortinget når endringene en gang skal opp til votering.

Annonse


EFN mener at man i sin iver etter å beskytte til dels foreldete forretningsmodeller og et gammeldags syn på deling som tyveri er i ferd med å innføre et overvåkings- og strafferegime som står i kontrast til de verdier samfunnet vårt ellers bygger på.

Frykter utpressing
De frykter også at utvidete fullmakter for underholdningsindustrien vil føre til uthenging og utpressing:

Dersom store aktører i underholdningsindustrien får tillatelse til å samle inn personopplysninger på denne måten vil andre aktører gjøre krav på det samme. F.eks. kan pornobransjen, som også er utsatt for ulovlig fildeling, og gjøre krav på å “beskytte” seg med de samme virkemidlene. De har dessuten også et annet virkemiddel: skam. De kan true med å offentliggjøre navn. Data vil lekke. Dette åpner for salg av personopplysninger, utpressing m.m.

Her finner du mer
EFNs høringsuttalelse kan du laste ned i sin helhet på Fribit.no (pdf).

Regjeringens nettside for høringen finner du på Regjeringen.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse