Det skotske politiets Made from Crime-kampanje kan kanskje være noe for norsk politi også?

Annonse


Meld fra på Facebook

Politiet i flere land har innført tipsside på Facebokk der publikum kan melde fra om kriminalitet.

Blant disse er New York-politiet (NYPD) og politiet i den tyske byen Hanover.

Meld fra om økokrim
Nå starter også skotsk politi en slik tjeneste, spesielt rettet mot økonomisk kriminalitet.

Lothian and Borders Police etterlyser spesielt oplysninger om folk som åpenbart lever over evne, uten inntekter som står i forhold til forbruket.

Annonse


Garanterer anonymitet
Opplysningene vil selvsagt bli behandlet konfidensielt, og tipseren er garantert anonymitet fram til en eventuell vitnestatus i en rettssak.

Det siste vil kanskje få mange til å vegre seg for å melde fra. I mange tilfeller har man med tunge, kriminelle miljøer å gjøre som ikke er fremmed for voldsbruk.

Kilde:
BBC

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse