sony_logo

Annonse


Sony kan få hackernes «Oscar»

Det er ikke bare filmbransjen som hvert år deler ut priser. Også hacker-miljøet har sin egen «Oscar», den såkalte Pwnie-utdelingen.

Mest mislykket
Pwnie henspiller på hacker-uttrykket «pwn», som betyr å kompromittere eller å kontrollere en server eller annet dataverktøy eller infrastruktur. Ordet er en variant av «own» («eie» eller «bli eid»), som brukes flittig i mange sammenhenger når man snakker om folk som har blamert seg eller tapt.

Slike er det nok av på årets liste over nomineringer. Så mange at juryen har måttet opprette en egen katagori kalt «Most Epic Fail» (mest episke mislykkethet).

Minst 15 hack
I denne katagorien troner Sony som eneste nominerte, på grunn av en rekke spektakulære innbrudd i løppet av våren og sommeren.

Annonse


Mest kjent er naturligvis PSN-hacket, som førte til at flere titalls millioner kontoer på Sony Playstation-nettverk kom på avveie og hele nettet ble stengt i to samfulle måneder.

Men mange små og store aksjoner og innbrudd fulgte, og den 7. juni i år var fasiten at Sony til sammen hadde vært utsatt for 15 vellykkede (sett fra gjerningsmenennes side) innbrudd.

– Vent, dette blir enda bedre
Juryen lister opp en del av disse, i drepende ironisk stil. Og avslutter slik:

– Ser dere et mønster her? Men vent, det blir enda bedre. Sony kunne ha vært bedre rustet til å møte de mange angrepene om de ikke nylig hadde sagt opp et vesentlig antall ansatte i sin sikkerhetsavdeling. Flott timet, gutter!

Prisene skal deles ut den 3. august, under hackerkonferansen Black Hat i Las Vegas.

Den komplette listen over årets nomierte finner du på Pwnies.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse