Å identifisere personer som ikke skal nevnes med navn er like alvorlig på Facebook som i en «offisiell» nettavis, har en britisk dommer avgjort. (Illustrasjonen har ingen ting med den omtalte saken å gjøre)

Annonse


Dette kan du ikke si på Facebook

De fleste er vel klar over at du ikke kan si hva som helst på Facebook. De samme begrensningene i ytringsfriheten gjelder der som andre steder i det offentlige rom.

Skille mellom journalister og andre
For journalister er det i tillegg andre regler som gjelder. Her hjemme har vi Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten, samt pressens egen «domstol» Pressens faglige utvalg (PFU).

Med andre ord er det et skille mellom hva en som journalist kan skrive i avisen hen eller han er ansatt i og det en vanlig privatperson skriver via sin Facebook- eller Twitter-konto.

Kneblingsordre
Nå er dette skillet opphevet, i hvert fall i Storbritannia.

Annonse


Det viser en oppsiktsvekkende kjennelse som i går ble utstedt av Court of Protection. Kjennelsen er en såkalt «gagging order» (kneblingsordre) som gjør det ulovlig å omtale bestemte hendelser eller personer.

Sak om barmhjertighetsdrap
I dette tilfellet gjelder det en sak der en mor kjemper for at hennes svært syke datter skal få lov å dø og ikke holdes kunstig i live.

Saken har vakt voldsom oppsikt i Storbritannia, og både moren og datteren er identifisert i utallige Twitter-meldinger og statusoppdateringer på Facebook.

Forbudt å nevne navn
Men fra i går av kan altså de som skriver eller videreformidler slike meldinger der navnene til de involverte kommer fram risikere å bli straffet for det.

Rettsavgjørelsen skal være den første i sitt slag i Storbritannia, og vi kjenner heller ikke til noen tilsvarende saker verken fra Norge eller andre land.

Fritt fram i Norge
Det forekommer ikke sjelden her i landet at navn på personer som omtales anonymt i pressen blir røpet på sosiale nettverk og på private nettsteder.

Men så langt har ikke myndighetene lagt begrensninger på eller grepet inn mot denne type «outing».

Kilde:
The Daily Telegraph

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse