En IP-adresse fører kanskje hit, men ikke lenger...

Annonse


– En IP-adresse er ingen person

En fersk amerikansk dom kan få store konsekvenser for personvernet og jakten på pirater.

Tvilsomt bevis
Ifølge distriksdommer Harold Baker i Illinois er det nemlig tvilsomt om en IP-adresse tvilsomt kan brukes som bevis i en rettssak.

Til det er det ifølge dommeren for store usikkerhetsmomenter.

Maskin – ikke menneske
I dommen ramses det opp eksempler på hvordan for eksempel platebransjen har bommet ved å saksøke bestemødre som aldri har rørt en PC i sitt liv, eller mindreårige barn som ikke er strafferettslig ansvarlige.

Annonse


En IP-adresse går som kjent til en maskin eller en annen enhet i et nettverk. Denne maskinen kan brukes av flere personer.

Det er dermed slett ikke sikkert at personen som er registrert på adfressen er identisk med den som har lastet ned ulovlig materiale – det være seg barneporno, piratfilmer eller ulovlig kopiert musikk.

Slutten for trusselbrev?
Om dommen blir stående, kan det bety slutten for «betal – ellers saksøker vi deg»-brev som plate- og filmbransjen sender amerikanere som de emner har lastet ned i ulovlig.

Bare i fjor fikk over 100 000 amerikanere slike brev i posten. De aller fleste valgte å betale, i frykt for en langdryg og dyr rettssak som kunne ha endt med et langt større beløp enn det første «tilbudet» fra plate- eller filmbransjen.

Kilde:
Torrentfreak.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse