PS3 FORBUDT i Europa

Kommer den neste generasjonen spillkonsoller til å sperre for bruktspill?

Europeiske tollmyndigheter har blitt beordret til å stanse all import av Sonys Playstation 3-spillkonsoll.

Vant søksmål
Årsaken er at Sonys rival, den koreanske elektronikkgiganten LG, har vunnet et stort patentsøksmål i en domstol i Haag, Nederland.

Søksmålet gjaldt implementering av Blu-ray-teknologien i spillkonsollen. LG mener at Sony har forbrutt seg mot en rekke eksklusive LG-patenter, og fikk gjennomslag for at Sony ikke kan selge sine PS3-konsoller med Blu-ray i Europa.

Annonse

Kan bli fjernet fra hyllene
I følge den britiske avisen The Guardian kan forbudet utvides til et totalt salgsforbud.

Det betyr i så fall at konsollen må fjernes fra hyllene, både i nettbutikker og i fysiske utsalg i hele Europa inntil Blu-ray-floken er løst.

Det betyr i praksis enten at Sony gjør opp for seg overfor LG, eller at de fjerner Blu-ray fra alle nye PS3-eksemplarer.

Sony eier Blu-ray, men likevel…
Blu-ray er for øvrig teknologi som Sony har utviklet, og som de ironisk nok lisensierer ut til LG og andre produsenter av Blu-ray-spillere.

Patentstriden gjelder likevel ikke selve teknologien, men måten Sony har implementert den på i PS3. LG mener at det er måten Sony har implementert spilleren på i spillkontrollen på som er problemet.

Brudd på sju punkter
I den forbindelse hevder LG at Sony har brutt patentet deres på til sammen sju punkter. Disse punktene finner du her (krever abonnement).

Rettens forbud gjelder i første omgang i ti dager.

Også i Norge
Dersom partene ikke blir enige innen det, kan forbudet bli forlenget eller i verste fall bli permanent.

Etter alt å dømme vil også Norge rammes av PS3-forbudet, siden all import av konsollen hit til landet går gjennom havnet i EU-området.

Ingen virkning?
Det er likevel ikke gitt at forbudet vil få noen praktisk betydning for vanlige kunder. Lagrene vil i følge bransjefolk vare i minst 2-3 uker på de store, europeiske markedene. Og om ikke 10-dagersforbudet bli utvidet, vil trolig få merke noe.

I januar i fjor forsøkte Nokia å stoppe alt salg av Apple-produkter over hele verden. Dette fikk de imidlertid ikke gjennomslag for.

Annonse
Annonse