Tvittring fra rettssalen er nå lov, i Storbritannia.

Annonse


Tvittring i rettssalen er lov

Den høyeste juridiske myndigheten i Storbritannia (Lord Chief Justice) har talt: Det er lov å bruke Twitter som kommunikasjonsmiddel fra en rettssal.

Tvittret under Assange-sak
Problemstillingen ble aktuell etter saken mot Wikileaks-sjefen Julian Assange.

Som kjent ble Assange arrestert etter selv å ha meldt seg for politiet i London. Han ble fengslet, og først nektet kausjon. Så ble han likevel løslatt mot kausjon og meldeplikt.

Ikke direkte forbudt
Journalister som dekket saken følte naturlig nok behov for å informere verden mens saken pågikk.

Annonse


Det hadde de offisielt ikke lov til. Men det var ikke eksplisitt forbudt heller.

Tillatelsen er generell for håndholdte apparater, og gjelder dermed ikke bare Twitter.

– Forstyrrer ikke
Slik formulerer Lord Chief Justice seg i kjennelsen:

The use of unobtrusive, hand-held, virtually silent piece of modern equipment for the purposes of simultaneous reporting of proceedings to the outside world as they unfold in court is unlikely to interfere with the proper administration of justice.

Noe som på norsk omtrent skulle bli: Bruken av ikke svært iøynefallende, håndholdt, så godt som stille moderne utstyr til det formål å rapportere prosedyrer til utenverdenen samtidig som de foregår i retten kan neppe sies å forstyrre rettens gang.

Lov i Norge?
I Norge er det så vidt vi vet ingen klar praksis når det gjelder dette.

Men vi vil tro at bruken av mobil og PC helst generelt foregår utenfor selve rettslokalet, i pausene eller via et dertil egnet, eget presserom med video og/eller lydoverføring fra rettssalen.

Annonse


Annonse


Annonse