Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Redd for Datalagringsdirektivet? Bare vent til INDECT blir satt ut i livet... (Ill.: Per Ervland)

Slik skal EU overvåke deg

Hemmelige dokumenter avslørt av Piratparti.

Datalagringsdirektivet er bare begynnelsen på en langt mer omfattende overvåking, skal vi tro hemmelig EU-materiale som nå har kommet fram i lyset.

Storstilt samarbeidsprosjekt
Det er ikke WikiLeaks, men Det tyske Piratpartiet som nå har lagt ut to sett med hemmelige dokumenter fra EUs såkalte INDECT-prosjekt.

INDECT er et samarbeidsprosjekt mellom myndighetene i samtlige EU-land og bedrifter i mange europeiske land.

Polsk initiativ
Prosjektet tar sikte på å utvikle et et sentralt overvåkingssystem for hele EU, der alle data blir koordinert og sammenlignet på tvers av landegrenser og politimyndigheter.

Det er foreløpig snakk om en forskningsprosjekt som ble satt i gang av polske sikkerhetsmyndigheter og som er finansiert av EU-kommisjonen.

Før resultatene kan settes ut i praksis, må de først gjennom politiske prosesser i hvert enkelt land og i EU sentralt.

Blogger, Facebook – alt
Dokumentene har så langt vært unndratt offentlighet. Dette betyr at EU-borgerne først nå får et innblikk i hvilke metoder myndighetene planlegger å bruke for å overvåke dem.

Blant virkemidlene som er nevnt er utstrakt bruk av overvåkingskameraer, der opptak og sanntidsbilder vil bli spredt på tvers av institusjoner, myndighetsorganer og landegrenser i en helt annen utstrekning enn før.

På nettet vil sosiale nettverk som Facebook og MySpace, blogger og nettforumer bli systematisk overvåket. Data vil bli lagret, analysert og kombinert i en helt annen skala enn i dag.

Droner fra lufta
Du slipper ikke unna om du har kastet mobilen, slettet harddisken og trukket ut nettverkspluggen heller. INDECT vil nemlig overvåke deg både via satellitt og til og med via ubemannede droner for å komme nærmere innpå deg.

Det hele minner i det hele tatt om filmen Enemy Of the State, der Will Smith og Gene Hackman bruker de mest finurlige metoder for å unngå etteretningsmyndighetenes falkeblikk.

Protestbevegelsen våkner
Avsløringene har vakt betydelig oppsikt i det overvåkingsallergiske Tyskland, der det er en form for sivil ulydighet å nekte å gå med et obligatorisk ID-kort på seg.

Men også i Spania, Beliga, Storbritannia og andre land øker nå protestene mot et sentralisert, elektronisk overvåkingssystem som næmrest får Datalagringsdirektivet til å fortone seg som inspektør Snusen-metoder.

Stikkord: eu, overvåking