Bill Gates er ikke lenger frontfiguren for Microsoft, men har fortsatt meninger om Windows 8.

Annonse


– Internett vil gjøre skolen overflødig

Karakterer og eksamener vil bli mindre og mindre viktig i framtida.

Dette mener Microsofts grunnlegger og tidligere sjef, Bill Gates.

Skolebygninger er «ut»
Årsaken er i følge Gates at læringen i større og større grad vil foregå på nettet. Og at dette er en form for utdanning som verken krever lærere eller skolebygninger. Læringen kan eleven stort sett foreta selv, dersom nett-tilbudet er bra nok.

Gates mener at det blir stadig vanskeligere å komme inn på skoler og universiteter, og at høyere utdanning i stadig større grad bare er et tilbud for folk som klarer å tilpasse seg systemet.

Annonse
Skolelys er ikke alltid talenter
Dette er ikke nødvendigvis de mest talentfulle blant oss, mener han.

– Stedbasert, tradisjonell utdanning vil bli fem ganger mindre viktig enn i dag, uttalte Gates i en tale han holdt på Techotomy 2010 i Lake Tahoe på grensen mellom Nevada og California i går.

Kuttet ut skolen selv
Selv kuttet som kjent Gates ut skolen som ung, og han fikk aldri noen universitetseksamen før han i 2007 mottok et æresprofessorat ved Harvard-universitetet.

Mangelen på formell utdanning hindret ham ikke i å bygge opp verdens største IT-selskap og å bli verdens rikeste mann.

Demokratisert undervisning
Gates tror først og fremst at høyere utdanning vil bli irrelevant når nettet i større og større grad demokratiserer undervisningen og gjør den tilgjengelig for alle som har forutsetninger for å tilegne seg avansert kunnskap.

Men han snakket også om at elever helt ned i femte klasse på barneskolen i større grad enn i dag kan dra nytte av nettet. Dette gjelder spesielt elever fra underprivilegerte hjem der foreldrene har lite stimulans å tilby, hevdet han.

Kilde:
DailyTech.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse