Cass Sunstein er en viktig mann i Obama-administrasjonen. Han har tatt til orde for å utnevne offentlige infiltratører som skal fortelle Sannheten på nettet...

Annonse


– Snakk nett-tullingene til fornuft!

Nettet er fullt av sludder, sære konspirasjonsteorier, desinformasjon og ren løgn.

Vil stoppe tøvet
Mye av tøvet er rettet mot amerikanske myndigheter. For eksempel påstanden om at det var George W. Bush og hans regjering som egentlig stop bak angrepene på New York og Washington 11. september 2001. Eller at kondensskyene etter amerikanske (og norske) jagerfly egentlig er bedøvelse som skal få oss til å glemme hvor ille det står til.

Nå vil Barack Obamas tidligere studiekamerat fra Harvard, Cass Sunstein, sette en stopper for dette.

Mektig byråkrat
Sunstein leder kontoret for «Information & Regulatory Affairs» (kontoret for informasjon og reguleringsssaker) , som er direkte underlagt administrasjonen i Det Hvite Hus.

Annonse


Dette kontoret har ansvaret for en rekke viktige områder. De ansatte skal blant annet redusere byråkratiet, sjekke om offentlige reguleringer fungerer som de skal, ivareta borgernes personvern overfor staten og kvalitetssikre informasjonen som regjeringen offentliggjør. I tillegg har kontoret ansvaret for føderal statistikk.

Omstridt artikkel
Sunstein, som i tillegg til sin politiske stilling er professor i juss ved Harvard-universitetet, publiserte i fjor sammen med kollegaen Adrian Vermeule artikkelen «Conspiracy Theories: Causes and Cures» (Konspirasjonsteorier – årsaker og løsninger) i det høyt respekterte tidsskrifte Journal of Political Philiosphy (bare første side).

Her tar Sunstein til orde for en slags offentlig moderatorordning der man setter faglig kvalifiserte folk til å infiltrere blogger og forum med motinnlegg.

– Møt vranglære med informasjon
I følge Sunstein skyldes ikke konspirative vrangforestillinger mentale problemer, men snarere mangel på korrekt informasjon. Og denne korrekte informasjonen mene han regjeringen kan bidra med gjennom statlige infiltratører.

Disse infiltratørene skulle ikke være statsansatte, men styrt av en slags «riks-moderator» med tilknytning til Det Hvite Hus.

– Sosialistisk meningstyranni
Artikkelen, som altså ikke er av helt ny dato, har først nå kommet fram i offentlighetens lys i USA.

Og det er liten tvil om at den nører godt opp om den allerede betente debatten rundt Obama-adminstrasjonen, som fra den amerikanske høyresiden blir beskyldt for å innføre det de oppfatter som europeisk sosialisme og venstrevridd meningstyranni.

Fakta framfor påstander
Mye av den hardeste kritikken mot Barack Obama og hans administrasjon kommer både fra tilhengere av konspirasjonsteorier og folk som på mer generelt grunnlag er redde for at den føderale regjeringen skal bli for mektig.

Sunsteins mener på sin side at samfunnet vil være best tjent med en debatt som baserer seg på fakta framfor ubegrunnede påstander, vandrehistorier og såkalte urbane myter.

Annonse