advokat

Annonse


Slik er antipiratenes bølletaktikk

Flere land i EU har nærmest åpnet slusene for overvåking og aktiv forfølgelse av fildelere. I kjølvannet av dette har det utviklet seg en hel industri som spesialiserer seg i å sende ut trusselbrev og kreve inn penger fra folk som angivelig skal ha lastet ned filmer, spill, programvare eller musikk ulovlig.

Trues til å betale
Ett av selskapene som gjør store penger på slik virksomhet er det britiske advokatselskapet Davenport Lyons. I samarbeid med det tyske selskapet DigiProtect, som tar seg av den nett-tekniske biten, jobber de med å spore opp IP-adresser som viser mistenkelig aktivitet.

Når «synderne» er sporet opp, begynner arbeidet med å få dem til å betale. Riset bak speilet er en rettssak, som etter all sannsynlighet vil bli langt dyrere enn om de betaler med en gang.

Hemmelig skjema
Det tyske nettstedet Gulli.com har fått tak i skjemaet som Davenport Lyons bruker når de kommuniserer med «ofrene» sine. Dette skjemaet er også lagt ut på det svenske varslernettstedet Wikileaks.org (siden er hele tiden under press fra advokater og myndigheter. Kan derfor tidvis være nede).

Annonse
Skjemaet er utvilsomt interessant lesning for den som måtte føle at de en gang i framtida vil bli kontaktet av plate- eller filmbransjens advokater.

Fire deler
Det er delt opp i fire bolker: Skyld, Omstendigheter, Forsvar og Juridisk hjelp.

Under «Skyld» gis det fem valg: Nekter skyld, Innrømmer skyld, Er taus om skyld, Innrømmer å ha brukt P2P-nettverk, innrømmer personlig skyld.

Er han klar for forlik?
Under «Omstendigheter» gis en rekke valg. Her skal det krysses av for hvorvidt den «skyldige» er klar for et forlik, om hun/han har skaffet seg advokat etc. mest interessant er det kanskje at det spørres om vedkommende er ufør, trygdet eller pensjonist. I så fall vil man åpenbart være forsiktig med å forfølge saken, tydeligvis av PR-grunner.

Under rubrikken «Forsvar» tas det høyde for at folk er kreative i forhold til sannheten. Alt fra ingen respons til virus, feil på ruteren, andre på nettet og uidentifiserbare personer som har brukt PC-en blir nevnt. Men best er kanskje «var ikke hjemme»…

Vil vite om advokaten
Når det gjelder rubrikken for juridisk hjelp, skal advokatfirmaet ha rede på hvilken og hva slags advokat det dreier seg som, slik at de best mulig kan forberede seg på å møte vedkommende i retten.

På grunnlag av disse opplysningene spør skjemaet videre om det er fornuftig å forfølge den aktuelle personen, hvor stor sjanse det er for å vinne saken, og til slutt enn samlet vurdering med poengsum.

Misfornøyd pornokonge
I følge det tyske nettstedet er ikke alle kunder fornøyd med skjemaveldet. DigiProtect har foruten den regulære filmbransjen også pornobransjen som kunde. Direktør Joe Stagliano i det britiske pornoselskapet Evil Angel (link utelatt av hensyn til den offentlige moral) uttrykker det slik til den britiske kringkastingskanalen BBC:

– Jeg tjente mindre enn 50 pund på Davenport Lyons innkreving. Dette fungerte ikke for meg.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse