Wired-redaktør Chris Anderson er ikke i tvil om at Microsoft har tjent mye på piratkopiering.

Annonse


Slik har Microsoft tjent på piratkopiering

Wired-redaktør Chris Anderson er ikke i tvil om at Microsoft har tjent mye på piratkopiering.
(Ill.: FORA.tv)
Wired-redaktør Chris Anderson mener Microsoft har svært mye å takke piratkopiering. Speilet utbredt piratkopiering i utviklingsland har hjulpet dem å finne den riktige strategien.

– Piratkopiering en viktig årsak til suksess

Microsoft har lykkes med dette i Kina hevder Anderson som påpeker at selskapet først prøvde å presse kinesiske styresmakter til å skjerpe kampen mot piratkopiering, men at de ikke var så drakoniske som de kunne ha vært og det er en grunn, mener Anderson.

Senere har Microsoft hatt stor suksess med en helt annen strategi: når disse landene bygger seg opp økonomisk får de også råd til programvare. Bruker de allerede Microsoft-produkter (piratkopierte eller ikke) blir det lett slik at de går til innkjøp av et Microsoft-produkt neste gang også.

Bill Gates sa det selv

Anderson bruker Kina som et eksempel på hvordan Microsoft har snudd utbredt piratkopiering av deres produkter om til å tjene penger. Microsoft vil heller at utviklingsland bruker deres programvare ulovlig enn at de bruker andres programvare.

Annonse
Filosofien er enkel. Piratkopiert programvare fører til at flere går til innkjøp av maskinvare. Råd til å betale for gyldige lisenser får de senere. Microsoft har også laget et system basert på hva de har lært av piratkopiering i utviklingsland og videreført det til USA. BizSpark gjør det nemlig mulig for selskap som er ikke er eldre enn tre år og har en omsetning på under 1 million dollar i året å få alle selskapets-programvare gratis.

Microsoft-grunder og tidligere sjef Bill Gates sa det selv: – Kina er et utviklingsland. Om de skal stjele programvare ser vi helst at de stjeler vår programvare.

Kilde:
FORA.tv

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse