Australske skoleelever på videregående får slike PC-er gratis. Men de kan ikke gjøre stort med dem...

Annonse


Bombesikker gratis-PC

Australske skoleelever på videregående får slike PC-er gratis. Men de kan ikke gjøre stort med dem...
(Ill.: Lenovo)
RFID-merker, BIOS-filtrering, elektronisk sporing og automatisk lås. Dette er bare noen av funksjonene det australske skolesystemet bygger inn i PCer de gir til elevene.

Fiendtlig miljø

Hele 240 000 mini-laptoper av denne skal snart rulles ut av skolemyndighetene i den provinsen New South Wales.

Maskinene er produsert av Lenovo, og er bygget for det skolesjefen Stephen Wilson kaller «det mest fiendlige miljøet du kan sette en datamaskin inn i».

Installasjonsforbud

Maskinene kjører med Windows 7, Office, Adobe CS4 og iTunes. Ut over dette får studentene ikke lov til å installere programvare.

Annonse


Installasjonsforbudet håndheves med et filter i BIOS – systemet som alle PC-er må starte før Windows kan kjøre. Man kan imidlertid åpne for installasjon av alternativ programvare via nettet. Alt som flyter inn og ut av maskinen blir kontrollert på BUS-nivå. Det vil si at også nettrafikken blir nøye kontrollert av skolesystemet IT-avdeling.

Skuffede tyver

Skulle en laptop bli stjålet eller forsvinne på annet vis, kan maskinen låses utenfra. Det er også mulig å spore den opp via IP-adressen som eventuelt benyttes.

Hver maskin har et serienummer med strekkode på innsiden av kabinettet. Men selv om dette fjernes, kan maskinen likevel identifiseres via en RFID-brikke.

Så langt har 20 000 maskiner blitt rullet ut. Av disse har bare seks forsvunnet. En av dem ble oppdaget i nabolandet New Zeland, etter at en lærer hadde tatt den med på klassetur uten å si fra…

Kilde:
IT News