Gode gamle Windows XP har vært foretrukket foran Vista for mange, men nå ser dette ut til å snu.

Annonse


XP mindre populært

Gode gamle Windows XP har vært foretrukket foran Vista for mange, men nå ser dette ut til å snu.Lenge har vi hørt om brukere som tviholder på det aldrende OSet Windows XP. Nå ser dette ut til å snu sakte men sikkert.

XP taper brukere

Net Applications måler hvilke OS som brukes på nett og kan derfor presentere ganske representative tall for hvilke OS folk der ute bruker.

Windows XP tapte 1.1 prosent av sine markedsandeler i august i år. Likevel har OSet 71.8 prosent av brukerne ifølge målingen.

Apple under fem prosent

Vista økte med 0.8 prosent i samme periode (18.8 prosent totalt), mens Windows 7 økte med 0.3 prosent (1.2 prosent totalt).

Annonse
Et lavt tall, men Windows 7 er enda ikke kommet i butikkene og antallet brukere har doblet seg siden mai 2009. Selv om Apple går bra er de knøttsmå i forhold til Microsoft når det gjelder OS-markedet.

MacOS X har bare økt 0.02 prosent og har en total markedsandel på 4.9 prosent. Undersøkelsen er gjort med data fra rundt 40 000 nettsider, de fleste lokalisert i USA.

Kilde:
IDG.se

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse