Associated Press vil beskytte teksten sin med DRM.

Annonse


Vil kopibeskytte nyheter

Platebransjen har i det store og hele forlatt sitt kopisikringsregime. Og filmbransjen håndhever bare halvhjertet regionkoding og kopibeskyttelse på DVD (men desto hardere på Blu-ray, så lenge det varer).

Nå også nyheter

Nyhetsbryåene har derimot så langt ikke prøvd å kopibeskytte sitt materiale med såkalt DRM (Digital Rights Management).

Nå ser dette ut til å endre seg.

Utstyres med tags

Nyhetsbyrået AP (Associated Press) sier i en pressemelding (som takk og lov ikke er kopibeskyttet!) at de nå kommer til å utstyre alle sine nyhetsmeldinger med tags, merker som gjør det mulig å spore opp originalen og dermed avsløre tyveri.

Annonse


Teknologen kommer fra London-baserte Media Standards Trust, en ideell organisasjon som tar sikte på å utvikle standarder for beskyttelse av nyhetsmedier på nett.

Legger «omslag» rundt nyhetene

Teknikken består i å legge en såkalt «wrapper» (omslag) rundt teksten, slik at den verken kan kopieres eller legges inn på andre nettsider via f-eks. XML eller RSS-feed uten tillatelse fra AP.

Vi regner med at det fortsatt vil være mulig å sitere nyhetsmeldinger…

Annonse