Telenor behøver ikke blokkere tilgangen til The Pirate Bay.

Annonse


Telenor nekter å være pirat-politi

Telenor behøver ikke blokkere tilgangen til The Pirate Bay.
(Ill.: Online.no)
Telenor blir beskyldt av film og platebransjen for å bidra til å spre ulovlig piratvare siden de som Norges største ISP gir tilgang til The Pirate Bay.

Prinsipiell viktig sak

De siste ukene har Telenor blitt presset kraftig på fildelingssaken. Selskapet svarer nå sine kritikere (i hovedsak film og platebransjen) med et åpent brev der de klaregjører for sitt syn.

«Selv om Telenor sympatiserer med rettighetshavernes standpunkt om at ulovlig fildeling er et onde, er Telenor likevel ikke enig i måten rettighetshaverne ønsker å håndtere situasjonen på. Som internettleverandør er Telenor opptatt av at vi ikke kan beskyldes for å medvirke til ulovligheter som forekommer på Internett bare fordi vi leverer tilgang til nettet. I så fall er det ikke bare ulovlig fildeling Telenor kan beskyldes å medvirke til, men i prinsippet enhver annen ulovlig aktivitet på nett», skriver Online.no.

Vil og kan ikke være politi

Telenor påpeker at om de skulle medvirke til enhver ulovlig aktivetet på nett så hadde de fått en umulig oppgave. «…ville vi bli nødt til å stenge tilgangen til et nettsted eller en kunde ved enhver mistanke om at det foregikk ulovligheter», skriver selskapet og påpeker at de ikke har noe ønske om å opptre som privatpoliti på nettet.

Annonse
Telenor påpeker at om de skal blokkere tilgang til The Pirate Bay må det komme et pålegg fra en domstol.

– Legg til rette

Telenor er helt klar på hvilken lut som må brukes mot ulvolig fildeling: «I stedet for å kreve at internettleverandørene skal drive nettsensur og overvåke innholdet på nettet, mener imidlertid Telenor at den beste måten å komme ulovlig fildeling til livs på er ved å legge bedre til rette for lovlig nedlastbart innhold».

Hele brevet kan du lese her.

Kilde:
Online.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse