Nektet på grunn av Hitler-parodi

Denne lystige parodien på Hitler-filmen «Der Undergang» ble for sterk for Apple.

Den vanligvis nøkterne og saklige nettrettighetsorganisasjonen EFF (Electronic Frontier Foundation) forbindes vanligvis ikke verken med porno, rasisme eller ærekrenkelser.

For sterkt

Men en iPhone-applikasjon med oppdatert RSS-nyhetssstrøm fra organisasjonens nettsted ble for sterk kost for Apple.

Applikasjonen, som er utviklet av selskapet Exact Magic, burde ikke støte noen i seg selv.

Annonse

Hitler som Hollywood-mogul

Men med i strømmen var en vittig parodi på den tyske Hitler-filmen Der Untergang.

Her brøler Hitler (som her skal være en mektig Hollywood-sjef) rasende: And the honest studios get punished by the fuckin EFF! (« Og de ærlige filmselskapene blir straffet av den helvetes EFF!»

Se videoen her:

Strider mot paragraf

I den offisielle begrunnelsen fra Apple heter det:

Takk for at du har lagt inn EFF Updates til vurdering i App Store. Vi har viurdert EFF Updates og kommet fram til at vi ikke kan inkludere denne versjonen av din iPhone-applikasjon i App Store denne gangen. Dette fordi den inneholder støtende materiale som strider mot paragraf 3.3.12 i iPhone SDK-avtalen. Denne sier: «Applikasjoner må ikke inneholde slibrige, pornografiske, støtende eller ærekrenkende utsagn eller amteriale av noe slag (tekst, grafikk, bilder, fotografier etc.) eller annet innhold eller materiale som i følge Apples fornuft og dømmekraft kan sies å være støtende for brukere av iPhone eller iPod touch.»

Innholdet – ikke applikasjonen!

Parodien er laget av EFFs styreformann Brad Templeton.

Apple har flere ganger tidligere «nullet» applikasjoner de finnner støtende. Men denne gangen er det altså innholdet applikasjonen formidler som støter.

Annonse
Annonse