3781343106

Annonse


Hvor kjapt er Windows 7 egentlig?

PCWorld har testet Vista og Windows 7 RC opp mot hverandre. Er Windows 7 virkelig kjappere?

Et mer responsivt OS

At Windows 7 er kjappere og bare langt mer behagelig i generell bruk kan undertegnende skriver under på, men yter det bedre i applikasjoner?

Tidsskriftet har testet OSene på to stasjonære og en laptop med testprogrammet WorldBench 6. Windows 7 er kjappere enn Vista på alle punkter (om vi ser på den totale poengsummen), men «bare» med gjennomsnitt på fem prosent.

Bygger videre på Vista

Fem prosent er jo forsåvidt ikke bare bare. Det er ikke så lenge siden Vista ble lansert og kjernen til Windows 7 er jo i all hovedsak Vista, men at Windows 7 har blitt trimmet er det ikke tvil om.

WorldBench 6 tester applikasjoner som Firefox, Microsoft Office og Photoshop. I disse programmene presterte OSene ganske likt, men Windows 7 var langt kjappere i Nero 7 Ultra Edition.

Der varierte det med ytelsesforbedringer mellom 12 og 26 prosent. Grunnen til ytelsesforbedringen skyldes trolig at det er bedre kommunikasjon mellom harddisk og Windows 7 (bedre drivere).

Kilde:
PCWorld

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse