Slik forestiller Google seg at serverne deres kan plasseres i framtida.

Annonse


Google til sjøs

Microsoft planlegger serverpark i Sibir, og Sun skal grave ned sine vitale maskiner dypt nede i en gruve.

Nå avslører Google sine planer for hvordan de skal sikre sine data mot katastrofer, kriger og angrep fra ondsinnede konkurrenter.

Slipper skatt

Selskapet har søkt om patent på et system som skal gjøre det mulig å legge store datasentre til havs. I stedet for å legge lange kabler fra land ut til serverne, skal de drives av bølgekraft og tidevann.

Serverne skal ligge elleve kilometer fra land – akkurat langt nok til at Google slipper å betale skatt til USA…

Kilde:
IDG.se

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse