Film skal absolutt ikke ligge på harddisken på en DVD-opptaker, mener MPAA.

Annonse


Kode skal hindre TV-opptak

Den amerikanske filmbransjeorganisasjonen MPAA (Motion Picture Association of America) har sett seg lei på at folk tar opp spillefilm fra TV med DVD-opptakerne sine.

Ikke lov

Derfor vil de nå innføre en kode som de mener skal stoppe slike opptak.

Problemet er bare at å legge slike koder ved digitale TV-sendinger er forbudt i USA. Der sier en regulering fra det statlige organet Federal Communications Commission (FCC) at man som hovedregel ikke kan legge inn slike koder i ordinære, åpne TV-sendinger som ikke er betal-TV.

Vil ha unntak

MPAA har nå søkt FCC om dispensasjon, slik at de likevel kan legge inn systemet de har gitt navnet Selectable Output Control (SOC).

Annonse


Ikke overraskende har søknaden vakt sterke reaksjoner hos folk som kjemper for digitale borgerrettigheter.

– Hindrer HD

Organisasjonen EFF (Electronic Frontier Foundation) hevder at slike systemer hindrer fri kopiering av ikke opphavsbeskyttet materiale, samt at de eliminerer den lovfestede retten til å ta backup.

Samtidig frykter de at en hyppigere og kraftigere kryptering av digitale TV-signaler vil legge hindre i veien for overgangen til ekte HD. Dette fordi de fleste vil foretrekke å gå den analoge veien, siden dette ikke lar seg sperre. Og da får man ikke fullt utbytte av HD-signalene.

Kilde:
Arstechnica.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse