BUSTED:  Det kan bli langt tøffere å være svensk fildeler når regjeringen innfører sin varslede lovendring.

Annonse


Må gi fra seg IP-adresser

De svenske ministrene for justis og kultur, Beatrice Ask og Lena Adelsohn Liljerot, tar i Svenska Dagbladet til orde for å la opphavsrettshaverne selv forfølge ulovlig fildeling.

Mer makt til rettighetshaverne

Mer konkret skal plate- og filmselskaper selv kunne gå til domstolen og pålegge internettleverandørene å oppgi hvem som står bak en bestemt IP-adresse. Ved dynamiske IP-adresser må nettleverandøren levere ut informasjon om hvem som har disponert den aktuelle IP-adresse på et gitt tidspunkt.

Ministrene forutsetter at opphavsrettshaverne kan bevise at den aktuelle IP-adressen er brukt til ulovlig fildeling. De avviser også at dette er å gi plateselskapene politimyndighet, men at de heller gir dem en åpning til å bruke det sivile retssystemet i jakten på fildelerne.

Sverige var et av de første landene i verden til å oppnå en stor grad av bredbåndsdekning. Det er også her den ulovlige fildelingen har hatt størst utbredelse. Tidligere undersøkelser har vist at sju av ti svensker har lastet ned opphavsrettsbeskyttet materiale ulovlig.

Annonse


Annonse