Dan Glickman leder den amerikanske filmbransjen. Nå tar han til orde for filtrering av nettet.

Annonse


– Rens nettet for piratvare

Dan Glickman er en mektig mann i Hollywood. Han er formann i den amerikanske filmbransjens organisasjon MPAA (Motion Picture Association of America)-
Når Glickman snakkr. lytter alle som har pengesekk, beslutningsmyndighet og innflytelse i underholdningsbransjen. Ikke bare i USA, men verden over.

DVD-salget stuper

Hittil har Glickman og hans medlemmer fulgt samme strategi som platebransjen: de har saksøkt tilfeldige privatpersoner som laster opp og ned filmer – i tillegg til noen få store fisker som driver det som geskjeft.

Nå opplever filmbransjen det samme som platebransjen: DVD-salget stuper, og nye utgivelser tjener ikke en gang inn produksjonsomkostningene.

Drastiske tiltak

MPAAs medlemmer forventer at det gjøres noe drastisk, før hele filmbransjen er redusert til et slags YouTube på høyt budsjett.

Annonse
UBS Global Media & Communications Conference i New York denne uka tok Glickman derfor til orde for å pålegge bredbåndsleverandører å installere effektive filtre som hindrer piratkopiert film å komme fram til brukerne.

– Nettleverandørene sentrale

Hvordan dette skulle la seg gjøre rent teknisk, ville ikke Glickman gå nærmere inn på. Han ville heller ikke være konkret på om noen store nettleverandører er kontaktet, eller om MPAA driver lobbyvirksomhet i Washington for at et slikt lovforslag skal fremmes.

– Jeg tror nettleverandørene kommer til å være sentrale når det gjelder dette i framtida. De har alt å tape og ingen ting å vinne på å ikke påse at innhold blir ordentlig beskyttet, utalte Glickman i sitt foredrag på konferansen.

Seriøst forslag

Det er på det rene at det store teleselskapet AT&T i samarbeid med Disney-konsernet og programvareutvikleren Vobile sysler med planer om å gjøre noe lignende som det Glickman foreslår.

Metoden kan bestå i å bortprioritere torrent-trafikk for privatpersoner (men ikke for universiteter og bedrifter som bruker metoden til å rasjonalisere overføringen av store filer). Eentuelt kan gi store innholdsselskaper forrang i nettet – alt etter hva de er villige til å betale for det. Etter at det demokratiske partiet i USA tapte kampen om lovfestet nettnøytralitet, er det fritt fram for slikt.

Glickman innser at piratvirksomheten aldri vil kunne stoppes. Men mener altså at man kan stikke så mange kjepper i hjulene at folk heller velger å kjøpe innholdet på lovlig vis.

Kilde:
Ars Technica

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse