Hopp til navigasjon Hopp til innhold
fildeling-nedlastning (Ill.: Ill: Per Ervland/ITavisen)

«Alle andre gjør det jo»

Slik rettferdiggjør vi fildeling.

En undersøkelse viser at europeiske barn og ungdommer vet at ulovlig fildeling ikke er lov, men at de rettferdiggjør det med at «alle» gjør det – inkludert deres egne foreldre.

Skylder på dyre CD-er

Blant de andre unnskyldningene vi bruker er at det nedlastede materialet er til personlig og privat bruk og at vi tror nettstedene kompenserer artistene. Påstander om at ulovlig fildeling skader artistene tillegges liten troverdighet. Høye CD- og DVD-priser er også er populært argument.

Undersøkelsen er utført blant barn og ungdom i Norge, Island og EUs 27 medlemsland. Nesten alle sammen oppga at de vil fortsette med å laste ned ulovlig. Frykten for virus var langt større enn frykten for rettslig forfølgelse.

Ikke foreldrekontroll på mobilen

De fleste barna i undersøkelsen brukte Internett flere ganger om dagen, under noe kontroll av foreldrene. Blant de som hadde egen mobiltelefon, var det svært få som opplevde at foreldrene overvåket bruken av denne.

Undersøkelsen viste også at barn er langt mer sikkerhetsbevisste i sin bruk av nettet enn hva foreldrene tror. Dette gjelder både virus og usikker kontakt med fremmede.

Kilde:
Reuters

Stikkord: fildeling, internett