Toshiba Satellite A100 er en av maskinene som er rammet.

Annonse


Tilbakekaller 10 000 batterier

Nok en gang må en laptop-produsent tilbakekalle batterier grunnet produksjonsfeil og mulig overoppheting.

Overoppheting

Batterier som har blitt produsert feil og blir overopphetet kan være direkte farlige for brukeren. Apple, Dell og Lenovo har alle hatt batteri-problemer tidligere. Denne gang er det altså Toshiba som har fått den lite morsomme oppgaven med å tilbakekalle 10 000 batterier fra maskinene Satellite A100, Satellite A105 og Tecra A7-maskiner.

Toshiba har informert om at maskiner av denne typen ble ekstra varme om man brukte en spesiell batteritype.

Brannfare

Grunnet overoppheting og i verste fall brann og eksplosjonsfare velger nå Toshiba og trekke tilbake alle batteriene, selv om det sannsynligvis bare er feil på ca. halvparten av dem. I juni rapporterte selskapet om at Sony-batterier hadde forårsaket brann.

Annonse


Om du eier en av modellene er det mer informasjon om problemet her.

Kilde:
Information Week

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse