SMART: Forskerne fra Mittuniversitetet har kommet frem til et strømførende blekk.

Annonse


Hør, papiret snakker!

Forskere fra svenske Mittuniversitetet har kommet fram til papir som snakker ved hjelp av strømførende blekk, mikrodatamaskiner og papirhøyttalere.

Vil ha snakkende røykpakker

Forskerne ser for seg at snakkepapiret kan brukes til messestands og reklameboards. Det jobbes også med produktutvikling så det i fremtiden kan tas i bruk på emballasje, for eksempel Corn Flakes-pakker.

Nøkkelen til det snakkende papiret er et lag med digitalt papir som er fylt med elektronikk. På dette papiret trykker man med strømførende blekk. Når man trykker på dette blekket, overfører det informasjon til en mikrodatamaskin med ferdiginnspilte lydfiler.

Trykte høyttalere

Disse lydfilene vil så spilles av via trykte høyttalere, som består av flere lag med strømførende blekk over et hulrom som utgjør en membran.

Annonse


Dette tekniske papiret blir så lagt mellom et tykt lag med papp, og et tynnere lag kartong med fargetrykk som er selve overflaten på produktet.

Foreløpig er det snakkende papiret svært dyrt å produsere, men forskerne ser på mulighetene for å få ned produksjonskostnadene. Her ser man blant annet for seg røykpakker med forhåndsinnspilte advarsler.

Se video av snakkepapiret her

Kilde:
BBC

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse