England er mer aktive enn nordmenn på nett.

Annonse


Britene mest aktive på nett

Britene bruker mer tid enn noen annen nasjon på nettet, viser undersøkelsen World Metrix study, gjort av comScore. I gjennomsnitt bruker en brite 34,4 timer på web hver måned, etterfulgt av svenskene på en god andreplass med 31,7 timer, og spanjolene med 30,6 timer.

Norge og Sverige rett etter Nederland

Norge er også med i undersøkelsen, men kommer ikke høyt opp på listen over flest antall timer. Vi kommer imidlertid høyt opp på internettpenetrasjon i landet, altså hvor mange i landet vårt som har internett.

Øverst på listen over best internettpenetrasjon finner vi Nederland med 83 prosent, etterfulgt av Norge og Sverige på 70 prosent hver. Nederst på denne listen finner vi Russland med bare 11 prosent penetrasjon.

Må tas med en klype salt

Undersøkelsen kommer imidlertid med visse forutsetninger. Ingen i undersøkelsen er under 15, og er basert på Europas største markeder. Dette gjør at tallene egentlig er lavere, men ganget opp slik at det skal være representativt for hele Europa.

Annonse


Landene som var med i undersøkelsen er: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Russland, Spania, Sverige, Sveits og Stor Britannia.

Kilde:

InfoWorld
PC World

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse