Hopp til navigasjon Hopp til innhold
smiley

Er smileyen sur eller glad?

Kulturen påvirker måten vi tolker en smiley på, viser forskning.

For de aller fleste er det enkelt å skjønne hva en smiley betyr. Vi tenker bare på de som smiletegn som skal representere følelsene våre, og nøyer oss med det. Nå viser forskning at smileys blir tolket forskjellig, basert på hvilken kultur vi lever med.

To klare linjer

Ansiktsutrykk og kroppspråk har alltid blir regnet som internasjonale måter å kommunisere på. Det er enkelt å se når noen har det bra når de smiler, og når de har det vondt og gråter. Disse klare følelsene har blitt overført til det digitale mediumet i form av emoticons, eller smileys som vi kaller dem.

Et annet generelt akseptert faktum er at kulturforskjeller kan påvirke tolkninger av det meste. For å ta de store kontrastene: Amerikansk kultur er veldig ekspressiv, mens den japanske tradisjon og kultur er mer stillferdig og “kontrollert”. Forskning viser nå at denne kulturen også har påvirket hvordan vi lager og tolker smileys. I USA, og mesteparten av vesten, bruker vi munnen for å utrykke de store følelsene. I Japan derimot, er det øynene som avslører de ekte følelsene.

Glade øyne, sinna munn

Det ble gjort en rekke tester på både amerikanske og japanske ungdommer. Ungdommene ble vist et generert ansiktsutrykk, hvor øynene og munnen var satt på et anonymt ansikt. Ungdommene skulle så bestemme ut ifra det de så, hvilken sinnstemning som ble portrettert.

I de aller fleste tilfellene bestemte de amerikanske ungdommene hva slags følelser som ble vist ut ifra munnens posisjon og form, uansett hvordan øynene så ut. Japanerne derimot, var langt mer interessert i øynene. Smilte øynene, eller var de triste? Munnen var langt mindre viktig.

Markant kulturforskjell

Undersøkelsen konkluderte med at amerikansk ungdom (og norsk, for den saks skyld) heller mot å bruke ekspressiv munn med anonyme øyne 🙂 , mens japanerne gjør det motsatte ^_^ .

Ironisk nok brukes ofte smileys for å beskrive følelser man har, når man ikke klarer å ordlegge seg riktig gjennom tekst. Etter denne undersøkelsen begynner man dog å skjønne at man bør kjenne sitt publikum før man taster inn en liten smiley på slutten av meldingen sin.

Les mer av undersøkelsen her