Annonse


Hackere mot valgfusk

Et nytt lovforslag i California vil heve lista for sikkerheten i elektroniske stemmesystemer.

Red Team
De foreslåtte nye reglene krever at staten utsetter alle elektroniske stemmesystemer for grundige analyser av all kildekode såvel som såkalte «Red Team»-tester – som innebærer at man lar uavhengige sikkerhetseksperter forsøke å hacke systemene i håp om å avdekke potensielle sikkerhetshull.

Maskin- og programvare som ikke består disse prøvene vil føre til at systemene mister sertifiseringen sin, og ikke lenger vil kunne benyttes.

Varm mottakelse
Forslaget blir møtt med ros av sikkerhetseksperter, hvorav mange er av den oppfatning at Red Team-testing er den beste og eneste mer eller mindre adekvate måten å teste sikkerheten i slike systemer på.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse