Lærer nettvett av Donald

Donald er musikkpirat i nederlandsk Donald.

I tillegg til alle fjerdeklassinger vil bilaget følge med Donald Duck & Co denne uken. Kunnskapsdepartementet, Microsoft, Telenor og IKT-Norge har sammen med SAFT (Safety, Awareness, Facts and Tools) lansert ett bilag til Donald Duck & Co.

SAFT er ett europeisk samarbeid og har til formål å opplyse befolkingen om hvordan man sikkert bruker nettet.

Signert Djupedal
Bilaget er signert kunnskapsminister Øystein Djupedal og skal fokusere på hvordan man chatter sikkert, bruker mobiltelefoner og forklare begreper som hacking og anonymitet.

Annonse

Vekker oppsikt utenlands
Hensikten er å informere barn om sikker og trygg nettbruk. Tiltaket er ment å kommunisere med barna på deres eget språk. Egmont forlag har stilt velvillig opp, og ideen har vakt oppsikt langt utenfor Norges grenser.

– Barn og unge er digitale mediebrukere. De er velkjent med alt fra mobilbruk til Youtube, men de mangler ofte digital dømmekraft, og noen blir utsatt for ubehageligheter, sier Per Morten Hoff i IKT-Norge til Dagbladet.

Kilde:
Dagbladet

Annonse
Annonse