368930

Annonse


Dansk pirat for retten

Den 30. januar skal den danske Landsretten for første gang ta stilling til en enkeltsak som omhandler piratkopiering via fildelingstjenester, i følge comon.dk.

Mannen som står tiltalt skal ha delt 172 spillefilmer over nettet via en fildelingstjeneste. Han ble stevnet for retten etter at han nektet å gå med på et erstatningskrav fra den danske « Antipiratgruppen». Gruppen har til sammen sendt ut brev til 500 fildelere.

Nektet forlik

Tiltalte var blant de 250 første som mottok erstatningskrav fra Antipiratgruppen. Av dem var han den eneste som ikke ville gå med på et forlik med gruppen, og dermed havnet saken i rettsystemet.

Første runde av rettsaken gikk i byretten i Viborg. Her unnlot tiltalte å møte opp. Han ble idømt å betale en erstatning på 43 500 danske kroner, men anket saken til Landsretten, i følge comon.dk.

Annonse


Denne gangen har mannen hatt noe å tilføye i rettsaken, og nå venter han på dom i slutten av januar. Saken blir nok også fulgt med stor spenning av de 500 andre fildelerne som har fått brev fra Antipiratgruppen.

Kilde:
comon.dk

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse