SUPERBREDT: Med UWB kan du overføre data trådløst med 1 Gbps.

Annonse


Europa får super-«Bluetooth»

UWB (Ultra Wide Band) er en teknologi som gjør det mulig å overføre bredbåndsignaler med lav effekt over korte avstander.

Bluetooh på steroider

Data kan overføres med opptil 1 Gigabit pr. sekund, noe som gjør trådløs overføring like effektivt som trådbasert LAN. Teknologien minner om Bluetooth, men er altså svært mye raskere.

Amerikanske myndigheter har lenge motsatt seg at teknologien eksporteres til land utenfor USA, men har nå noe motvillig tillatt at det skjer.

Norsk skepsis

Det europeiske frekvensorganet RSC (Radio Spectrum Committee ) har også gitt grønt lys. Dermed er alt klart for høyeffektiv trådløs overføring fra PC til PC på inntil ti meters avstand.

Annonse


Norske myndigheter har uttrykt skepsis til UWB. Grunnen er at de i likhet med andre skandinaviske land frykter interferens med andre radiosignaler. Det er dermed uklart om vi får glede av teknologien.

Kilde:
Zdnet.co.uk

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse