Annonse


– La det bli lov å kopiere

I Storbritannia som i mange andre EU-land er det totalforbudt å kopiere noe som helst digitalt uten at opphavsmannen har gitt sin uttrykkelige tilslutning til det.

Ikke lov å overføre til iPod

Det betyr i praksis at briter ikke har lov til å overføre musikk fra CD-plater de har kjøpt til sin MP3-spiller. De har heller ikke lov til å ta en sikkerhetskopi av en kjøpe-CD eller kjøpe-DVD via PCen.

Slikt er fortsatt lov i Norge, etter kompromisset som den forrige regjeringen inngikk i forhold til EUS opphavsrettsdirektiv. Dermed har vi beholdt kopiretten, men fått totalforbud mot opp- og nedlasting av opphavsbeskyttet materiale.

Norge har også forbud mot å gå rundt kopisperrer, men bare dersom de er det som loven kaller «effektive» (en kopisikring som settes ut av spill med en limbåndbit er ikke «effektiv» – det har vi platebransjens eget ord for).

Annonse


«Ingen» følger loven

Nå har den britiske tenke-tanken The Institute for Public Policy Research (IPPR) kommet fram til at det ville være fornuftig å avkriminalisere det millioner av briter gjør hver eneste dag.

Begrunnelsen er – du gjettet riktig – at dagens opphavsrettslovgiving er fullstendig irrelevant i en digital tidsalder. Og at plate-og filmbransjen i altfor stor grad har fått styre premissene for de politiske vedtakene som har ført lit lover som så godt som ingen ingen overholder og politiet bare unntaksvis håndhever.

De tenkende anbefaler også den britiske regjeringen å si nei til platebransjens ønske om å utvide den tiden det tar fra en opphavsmann dør til verket blir fritt. I dag er denne tiden 50 år.

Kilde:
BBC

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse