TAR AV: Nettbruken blant ungdom i Norge tar snart igjen tiden brukt på TV.

Annonse


Nettbruk tar av

Nå er norske 16- til 24-åringer gjennomsnittlig på internett 99 minutter daglig.

Ungdom i denne aldersgruppen bruker mer og mer tid på medier, særlig på nettet. Bare det siste året har den gjennomsnittlige tiden på nettet økt med 25 minutter daglig, ifølge en undersøkelse fra Synovate MMI, omtalt i Dagens Næringsliv

Guttene spiller

Gutter bruker betydelig mer tid på dataspill enn jenter. Ifølge Synovate MMIs undersøkelse tilbringer norske gutter i alderen åtte til 24 år i snitt 65 minutter i døgnet i selskap med et dataspill. Jentene nøyer seg med 17 minutter i gjennomsnitt.

Knapp ledelse til TV

I tillegg til de «nye» medievanene er unge storkonsumenter av tradisjonelt fjernsyn. Gutter mellom åtte og 24 år ser nå i snitt 102 minutter på tv i døgnet.
Jentene ser tett oppunder to timer daglig.

16-24-åringer bruker nesten 30 minutter på tekstmeldinger i døgnet. I snitt sender ungdom rundt 18 tekstmeldinger hver dag. Vel 20 minutter går med på å snakke i mobilen.