Annonse


Nå kommer den trådløse kua

Den nye løsningen skal bekjempe sykdommer hos sau og kyr ved å overvåke dem kontinuerlig.

En sensor og en RFID-brikke festes i dyrets øre og måler helsedata som for eksempel kroppstemperatur.

Legges på nettet

Målingene fra tusenvis av kuer overføres så automatisk og trådløst til IBMs datasystemer som varsler via internett når det oppdages unormale avvik.

Varslingene kan mottas via en håndholdt enhet som for eksempel en mobilteelfon eller PDA, og gi informasjon om at Dagros nå har 39,5 i feber.

På den måten kan man ta affære umiddelbart når et dyr blir sykt og forhindre at farlige sykdommer spres eller at smittsomt kjøtt kommer ut til salg i butikkene, heter det i en pressemelding fra IBM.