Annonse


Apple møter myndighetene

I følge nyhetsbyrået Reuters skal møte gå av stabelen i løpet av september. Noen fast dato er imidlertid ikke satt.

Vil møtes ansikt til ansikt

Apple har via sine skandinaviske iTunes-selskaper svart forbrukermyndighetene, som samlet mener at iTunes praksis med lukket filformat bryter med lovene i de tre skandinaviske landene.

Nå vil Apple møte forbrukermyndighetene ansikt til ansikt for å legge fram sitt syn og få vite nærmere hva de mener.

Norske myndigheter har truet med rettssak dersom iTunes ikke åpner for at musikk kjøpt på iTunes Music Store kan spilles direkte i andre spillere enn iPod og i annen programvare enn iTunes.

Kilde:
Reuters.com