Hopp til navigasjon Hopp til innhold

«Umulig» å slette i Vista

I Windows Vista vil det være mye vanskeligere å virkelig slette filene dine. En funksjon som kalles «Previous Versions» tar vare på alt.

Også med dagens utgave av Windows er det mulig å hente fram igjen filene dine etter at du har slettet dem – også om du har fjernet dem fra søppelkassen.

Enkelt å lese

«Previous Versions» er likevel vesentlig forskjellig fra dagens undelete-teknologi. Systemet tar ikke bare vare på filene dine, men også samtlige versjoner av dem.

I tillegg er det mye enklere å få tak i informasjon. Via en enkel Windows Explorer-aktig leser har du full oversikt over det brukeren har foretatt seg, med alt innhold i gamle filer inntakt.

Frykter misbruk

Om du for eksempel endret innholdet i et Word-dokument flere ganger og lagret endringene under samme filnavn, vil «Previous Versions» kunne hente fram igjen de tidligere versjonene.

Det er grunn til å frykte at funksjonen vil bli misbrukt av arbeidsgivere som ønsker å se sine ansatte i kortene. I Norge har vi den siste tiden sett flere saker der arbeidsgivere har lest e-posten til sine medarbeidere for å samle bevis til en mulig oppsigelsessak.

Nå vil trolig slik snoking bli enda lettere.

Skyggekopi

Windows Vista lager hele tiden en «skyggekopi» av alt du gjør på PCen din. Både filer, mapper og innholdet i disse vil bli lagret. Informasjon om endringstidspunktene vil derimot ikke ligge der, slik tilfellet er med «track changes» i Office.

Funksjonen står på som standard, men kan skrus av. Av/på-«knappen» kan likevel styres av serveradministrator, slik at du selv ikke kan bestemme om filene virkelig kan slettes eller ikke.

Konklusjonen er trolig at du bør være veldig forsiktig med hva du gjør på jobb-PCen den dagen bedriften din går over til Windows Vista.

Kilder:
Microsoft.com
Arstechnica.com