Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Blir rik på fildelingsforsikring

Det er ingen ting i veien for å forsikre deg både i tankafritt.nu og delaut.se. Dermed kan du ende opp med en god slump om du blir tatt.

tankanu
I forsikringsbransjen er det vanligvis ikke lov å heve dobbelt forsikring. Får du utbetalt et erstatningsbeløp i ett selskap, kan du ikke kreve det samme i et annet.

Ikke omfattet av regler

Slike regler gjelder ikke for de to nye svenske selskapene som satser på å erstatte bøter som fildelere måtte pådra seg om de blir tatt.

I følge Susanne Sundberg i den svenske Finansinspektionen (tilsvarer Kredittilsynet her hjemme) kan man ikke snakke om dobbeltforsikring når det gjelder delaut.se og tankafritt.nu.

Full pott hso begge

Set med svenske myndigheters øyne driver ikke de to selskapene med forsikring i lovens forstand. Dermed kan man heller ikke nekte kundene full pott begge steder.

Også de to selskapene, som velger å kalle seg henholdsvis « erstatningssselskap» og «handelsselskap», bekrefter at de som betaler medlemsavgift på 140 svenske kroner begge steder har krav på full erstatning fra dem begge.

Ingen øvre grense

Delaut.se har en maksimumsgrense på 250 000 kroner, mens tankafritt.nu ikke har noen øvre grense for hva de kan utbetale. Det kan dermed bli snakk om en pen sum for den som skulle havne i politiets klør og bli ilagt bot for å laste ned ulovlig.

Begge selskapene sier også at de har finansiell ryggrad til å takle mange og høye bøter. Delaut.se har så langt fått 1200 betalende medlemmer, mens tankafritt.nu ikke oppgir medlemstall ennå.

Både dealut.se og tankafritt.nu har planer om å etablere seg i Norge. Men i følge det norske kredittilsynet vil de komme under forsikringsloven, og dermed være utelukket fra å drive virksomhet her i landet.

Kilde:
Realtid.se

Stikkord: fildeling