F-Secure viruskart

Annonse


Verdenskart over virus

F-Secure viruskartI følge viruskartet hadde Norge beskjeden virustrafikk i går, 28. februar. Norgeskartet har en kledelig lys gulfarge, noe som betyr «stille». Unntaket er en bitte liten brun flekk i Vestfold, noe som kan bety at dette fylket har middels trafikk.

Netsky ruler

Det hyppigst forekommende viruset her i landet er Netsky.Q. På andreplassen finner vi java-virsuet OpenConnection. Listen domineres for øvrig at andre Netsky-varianter.

I våre naboland er situasjonen langt mer dramatisk. Svenskene har i følge kartet medium til høy virustrafikk, med innslag av «epidemisk». Kartet er overveiende mørkegult, men brunt rundt de store byene. I Stockholm er det innslag av alarmerende rødfarge.

Manglende data

I Danmark er situasjon en noe bedre – ingen rødfarge å skue. Men også her er virusaktiviteten betydelig høyere enn i Norge, ser det ut til.

Annonse


En feilkilde er det imidlertid at tilgangen på grunnlagsdata varierer fra land til land. I kjente virusproduserende land som Bulgaria, Russland og Ukraina er det merkelig stille – trolig en kombinasjon av lav PC-tetthet og at en relativt liten andel av virustrafikken blir registrert.

USA og Europa verst

Ikke overraskende er det flest røde flekker i USA og på det europeiske kontinentet. Afrika er nesten hvitt, og det er underlig nok høyteknologi-land som Australia og Japan også. Mens Iran er både brunt og ildrødt….

F-Secures viruskart finner du på worldmap.f-secure.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse