Annonse


Særavgift på stor LCD

EU-avgiften ble vedtatt for nærmere to år siden. Men så langt er det bare Nederland som har innført den i henhold til direktivet.

Må ha digital inngang

Nå må alle de andre EU-landene følge etter.

Avgiften gjelder LCD-skjermer uten TV-tuner, men som er større enn 19 tommer og som har DVI- eller HDMI-inngang (inngang for digital bildeoverføring).

EU-vare unntatt

Unntatt fra avgiften er skjermer produsert innen EU. Det gjelder imidlertid et svært lite antall. Europeiske elektronikkgiganter som nederlandske Philips og franske Thomson produserer stort sett sine skjermer i Asia.

Annonse


Hensikten med avgiften er å skille mellom TV-apparater og arbeidsredskap. Eiere av store PC-skjermer kan fort komme i skade for å se en film eller to på sin monitor. Og da skal det betales avgift som for LCD-TV.

Norge er som EØS-land for en stor del unntatt fra avgiftssystemet i EU. Men her i landet kommer høy moms og andre avgifter inn.

Kilde:
The Register

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse