Annonse


Norge på nett for mindre

Tallene kommer fram i de siste utregningene som Teleplan har utført på bestilling fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Tidligere overslag har vært oppe i 1,7 milliarder kroner bare for dekning av offentlige institusjoner, mens de siste tallene også inkluderer alle husstander og virksomheter, skriver departementet i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen er årsakene til prisnedgangen flere. Dels har den høye bredbåndstilknytningen økt lønnsomheten i den markedsbaserte utbyggingen, dels har prisene på bredbåndsutstyr falt betraktelig og i tillegg har nye bredbåndsteknologier, spesielt innen radio, sett dagens lys.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse